Dự án tiêu biểu


Công ty TNHH Dầu Thực vật Cái Lân

Kho Cảng Thị Vải

INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT

Intercontinental Sun Peninsula Resort

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam

Công ty CP Thép Pomina 1 & 2

Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

Nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng Quỳnh

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan

Công ty TNHH United International Pharma