Industrial maintenance

Bảo trì công nghiệp

VNGASE cung cấp dịch vụ bảo trì công nghiệp các công trình năng lượng. Cung cấp dịch vụ 24/7 đối với các hoạt động bảo trì định kỳ, bảo trì phòng ngừa rủi ro đối với các hệ thống: điện dự phòng (máy phát điện, UPS, ATS, hòa đồng bộ, Solar PV dự phòng hoặc hòa lưới), lưới điện hạ áp, trạm biến áp, động cơ điện; hệ thống lạnh trung tâm, v.v…