EPC Điện mặt trời

Chủ đầu tư

Có mái sẵn

Tự bỏ 100% vốn hoặc ngân sách tài trợ vốn

Lợi ích từ giảm chi phí mua điện EVN

Toàn quyền sử dụng hệ thống khi hoàn thiện lắp đặt

Được nhận toàn bộ doanh thu từ điện mặt trời

EPC - Việt Nga

Tư vấn , thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt.
c9715328505ca702fe4d