ESCO Điện mặt trời

Khách hàng

Nhận điện mặt trời từ hệ thống tại chỗ theo hợp đồng thuê dài hạn, cung cấp không gian và truy cập

Không cần bỏ vốn, không tốn chi phí và không rủi ro.

Được mua điện giá rẻ hơn biểu giá EVN và bán lại điện dư cho EVN.

Được gia hạn thời gian thuê, hoặc kế thừa hệ thống sau khi hết hạn hợp đồng.


 

Nhà đầu tư - Việt Nga

Bỏ vốn đầu tư, thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Chi trả chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành hiệu suất cho hệ thống.

Được hưởng lợi bán điện cho chủ mái.

7cd853745000a75efe11
1

ESCO - Giải pháp tài chính đầu tư TKNL và HQNL

Capture