Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Năng lượng Bền vững Việt Nga được thành lập từ ngày 13 tháng 02 năm 2014 theo Giấy phép kinh doanh số 0312648935 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn áp dụng mô hình quản lý năng lượng tiên tiến; Tư vấn thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng. Chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường; Kiểm toán năng lượng; Cung cấp và quảng bá thông tin sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Tầm nhìn

Là thành viên tích cực trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. Bằng hoạt động kiểm toán năng lượng, chúng tôi mong muốn trở thành đơn vị tư vấn hàng đầu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp
Tiết kiệm – Hiệu quả – Bền vững

Giá trị cốt lõi

Tư vấn tâm huyết, triển khai chuyên nghiệp