Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2020

Thông tin liên hệ:

Mrs. Huệ  –  M: 0931 252 886
E: sales@nangluongvietnga.com
W: nangluongvietnga.com
A: : SAV.8-21.01 THE SUN AVENUE 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM
T: 028 6287 2067 F: 028 6287 2067