Dự án tiêu biểu


Kho Cảng Thị Vải

INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT

Intercontinental Sun Peninsula Resort

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam

Công ty CP Thép Pomina 1 & 2

Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

Nhà máy Bia Sài Gòn Hoàng Quỳnh

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan

Công ty TNHH United International Pharma