Doanh nghiệp mời nhà đầu tư

Đầu tư ESCO

Đầu tư ESCO

Nhà đầu tư :

 • Bỏ vốn đầu tư, thiết kế , mua sắm thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống ĐMT.
 • Chi trả phí vận hành, bảo trì , bảo dưỡng, bảo hành hiệu suất hệ thống.
 • Được hưởng lợi từ bán điện cho chủ mái.

Khách hàng:

 • Không cần bỏ vốn, không tốn chi phí, không có rủi ro tài chính.
 • Được gia hạn thời gian hợp đồng, hoặc kế thừa hệ thống sau khi hết hạn hợp đồng.
 • Được mua điện với chi phí giá rẻ hơn EVN
 • Được tiếp cận nguồn năng lượng sạch.
Các quỹ đầu tư
Ecoligo (Đức)

 • Vòng đời dự án : 30 năm
 • Thời gian hợp đồng : HĐ PPA 20 năm
 • Giá PPA trên 1 kWh :18-20% Giảm theo biểu giá EVN
 • Tăng giá điện hàng năm : Theo biểu giá EVN
 • Phí đầu tư :0 USD
 • Chuyển giao hệ thống : 20 năm
 • Giá trị chuyển giao : 0 USD

Greenyellow (Pháp)

 • Vòng đời dự án : 30 năm
 • Thời gian hợp đồng : HĐ PPA 15 – 20 năm
 • Giá PPA trên 1 kWh :15-25% Giảm theo biểu giá EVN
 • Tăng giá điện hàng năm : Theo biểu giá EVN
 • Phí đầu tư :0 USD
 • Chuyển giao hệ thống : 15 – 20 năm
 • Giá trị chuyển giao : 0 USD