Doanh nghiệp tự đầu tư

Nhà máy giấy NTPM

Nhà máy giấy NTPM

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Công ty TNHH NTPM (Việt Nam)

 • Mục đích sử dụng: Hòa lưới tự dùng cho nhu cầu sản xuất
 • Quy mô công suất: DC 1.195 kWp, AC 1.000 kW
 • PV Solar: 2026 tấm Risen 590 Wp
 • Inverter Solar: 10 inverter HUAWEI SUN2000-100KTL-M1
 • Ngày khởi công: 20/10/2021
 • Ngày đóng điện vận hành: 01/12/2021

Đơn vị Tổng thầu: Công ty TNHH Năng lượng Bền vững Việt Nga

 • Tư vấn và Giám sát trưởng: Nguyễn Văn Thùy
 • Ngày hoàn thành: 27/11/2021
 • Thời gian thi công : Tổng 37 ngày

Chủ đầu tư : 

 • Có mái sẵn
 • Tự bỏ 100% vốn hoặc ngân hàng tài trợ vốn
 • Lợi ích từ giảm chi phí mua điện của EVN
 • Toàn quyền sử dụng hệ thống khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống
 • Được nhận toàn bộ doanh thu từ điện mặt trời

EPC – Việt Nga 

Tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt.