Đồng hành từ thiện trong chương trình “Thắp sáng ước mơ về tuổi trẻ Việt Nam”