Thụy Điển tiên phong dẫn dắt xu thế sau khi bán lô “thép xanh” đầu tiên