Nhà máy năng lượng mặt trời của Tesla sẽ là công trình lớn nhất của con người từng xây dựng